Missió

Després de l'aprovació de la nova llei de reproducció assistida (novembre 2003) es va fer possible investigar a Espanya amb embrions humans congelats i amb les cèl·lules mare derivades dels mateixos.

El Ministeri de Sanitat i Consum (ara Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) va aprovar la creació del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona el mes de juliol de 2004.

El CMRB té la missió bàsica d'investigar amb cèl·lules mare pluripotents humanes (embrionàries i induïdes o iPSC), asixí com en diferents models animals per a investigar la regeneració de teixits i òrgans i treballar per a que aquests avenços puguin traslladar-se aviat a la clínica. També s'usen les cèl·lules mare per al modelatge de malalties en la recerca de fàrmacs eficients.


  • La nostra missió és fer recerca en l'àmbit de les cèl·lules mare , la regeneració i el desenvolupament embrionari.

© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2020 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat