El CMR[B] presenta el seu pla d’acció per a l’excel·lència en recursos humans de recerca 2017-2020

El CMR[B] ha presentat el pla d’acció en Recursos Humans per obtenir l’acreditació de ‘HR Excel·lència en Investigació’ de la Comissió Europea. Es tracta d’un reconeixement al compromís de la institució en el desenvolupament d’una estratègia de recursos humans per als investigadors, alineada amb els principis de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors, ambdós adoptats per la Comissió Europea l’any 2005.

El patronat del CMR[B] va aprovar el passat juliol el Pla d’Acció per a l’estratègia en recursos humans per a investigadors (HRS4R) 2017-2020 que alinea els objectius en recursos humans de la institució amb els principis establerts per la ‘Carta Europea de l’Investigador’ i pel ‘Codi de Conducta per a la contractació d’Investigadors’ de la Comissió Europea.

La HRS4R dona suport a les institucions de recerca i organitzacions de finançament en l’aplicació de la Carta i el Codi en les seves polítiques i pràctiques. L’objectiu que persegueix aquest pla és fer les institucions de recerca més atractives per als investigadors que en elles hi treballen, i alhora, atraure nous investigadors. El logotip d ‘HR Excel·lència en la Investigació’ identificarà les institucions i organitzacions com a proveïdors i partidaris d’un ambient de treball estimulant i favorable.

Pla d’acció del CMR[B]

El CMR[B] té com a objectiu reconèixer als seus investigadors i treballadors, oferint un entorn de treball encoratjador i estimulant que promogui la igualtat d’oportunitats, la integritat ètica i la conciliació laboral.

A l’any 2014 el CMR[B] es va adherir a la Carta i Codi europeus i va començar a formar part de la Xarxa Euraxess. Així es va iniciar un procés per dissenyar un pla d’acció que permetés millorar l’alineació de les polítiques i actuacions en recursos humans de la institució amb els 40 principis exposats en aquests documents.

Durant el segon semestre de l’any 2014 es va realitzar un anàlisi intern de la institució mitjançant enquestes al personal CMR[B] així com reunions del grup de treball HRS4R. Un cop realitzat el diagnòstic es va començar a treballar en la redacció del pla d’acció de l’HRS4R. Els darrers canvis a l’equip directiu del CMR[B] ha implicat que el document finalment s’hagi enrederit, i avui finalment podem presentar el pla d’acció de l’HRS4R 2017-2020.
Aquest document té com a finalitats principals impactar en l’escenari de finançament europeu (H2020), posicionar el CMR[B] com a un lloc de treball estimulant i favorable per als investigadors a nivell internacional, i establir una estratègia de RRHH global i coherent adoptant bones pràctiques i els estàndard de qualitat internacionals.

El pla d’acció ha estat aprovat per la direcció del CMR[B], i pels patrons de la institució. Un cop el pla sigui aprovat per la Comissió Europea, es designarà un comitè de seguiment intern per tal d’avaluar la correcta implementació del pla així com la seva auto-avaluació de forma anual. Finalment, el pla també es sotmetrà a una avaluació externa per part de la Comissió Europea.

Més informació:

Pla d'acció 2017-2020 (anglès)
Adhesió del CMR[B] (anglès)
Carta Europea de l'Investigador i Codi de Conducta per la Contractació d'Investigadors (castellà)
Estratègia en Recursos Humans per Investigadors (anglès)


© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2020 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat