Protecció de dades i drets d'autor d'aquest web del CMRB

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) informa que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.

Pel que fa als drets d'autors, els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), amb adreça DNS www.cmrb.eu.

El Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) té el seu domicili social a:


Hospital Duran i Reynals
Gran Via de l'Hospitalet 199
08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. (+34) 93 316 03 09
E-mail: cmrb@cmrb.eu
G-63687222


Per tant, el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) està degudament autoritzat per utilitzar el material publicat.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB).

Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.cmrb.eu són de titularitat exclusiva del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides, d'acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Hi són igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.


© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2019 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat