Accesibilitat

El CMRB ha complert amb el seu compromís de garantir l'accessibilitat a la seva web recollint totes les recomanacions del World Wide Web Consortium (W3C) i altres organitzacions internacionals. L'objectiu ha estat crear un web que treballi millor per a tothom i que funcioni en qualsevol dispositiu d'accés a Internet.

El nostre web també és accessible des del punt de vista de la facilitat d'ús, ja que s'ha modificat perquè sigui fàcil d'utilitzar pel màxim nombre de persones, independentment de la seva experiència, context i capacitats, amb un disseny fàcil i una estructura eficient i clara.

El web de CMRB compleix, en la majoria dels seus continguts, les pautes d'accessibilitat de nivell AA definides per les normes WAI, ampliades en alguns punts i recomanacions addicionals per a millorar-ne el maneig.

Grandària del text

Podeu augmentar les dimensions del text que veieu per defecte en aquest web, des de qualsevol navegador modern, de la manera següent:

  • Firefox: Feu clic en el menú "Visualitza", seleccioneu l'opció de "Grandària del Text" i després seleccioneu "Augmenta". Seguint els mateix passos i seleccionant l'opció "Restableix", tornarà a la mesura de text per defecte.
  • Opera: Feu clic en el menú "Veure" i seleccioneu "Escala". Aquesta opció pot augmentar o disminuir la grandària de la pàgina tant en porcions d'un 10% com en un 150% o un 200%. Seleccioneu 100% per a tornar a veure la grandària del text per defecte.
  • Safari: Feu clic en el menú "Veure" i escolliu l'opció "Augmentar grandària del text". Per a tornar a les dimensions del text per defecte escolliu l'opció "Reduir grandària del text".
  • Internet Explorer: Feu clic en el menú "Veure", escolliu l'opció de "Grandària de Text" i després seleccioneu "Més gran". L'opció "Mitjana" restableix el text a les dimensions per defecte.


Altres ajudes a la navegació

  • Descripcions en text dels continguts de les imatges que necessiten una explicació textual perquè compleixen alguns tipus de funcionalitat.
  • Totes les pàgines funcionen sense Javascript activat.
  • Es compleix l'estàndard XHTML que facilita la correcta visualització en diferents navegadors.
  • Posicionament del contingut mitjançant CSS i sense taules. D'aquesta manera, els lectors de pantalla per a persones amb disminució visual i invidents llegeixen el document d'una forma lògica.
  • S'han seguit les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) versió 1.0, publicades per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del (W3C).
  • La grandària de la lletra i els colors es poden modificar amb les eines del navegador per a adaptar-los a persones amb dificultats visuals. Hem posat a la seva disposició un full d'estils per fer la impressió més amigable.


La millora de l'accessibilitat ha de ser un procés continu. A fi d'ajudar-nos a millorar el nostre web, us convidem que ens envieu els seus suggeriments a través del nostre formulari de Contacte.


© Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2009-2020 - Nota legal - Política de cookies - Crèdits - Accessibilitat